Kiko Japanese & Thai Restaurant

 • RESTAURANT
801 South University Drive
C112
Plantation, FL 33324
(954) 473-0077
 • Whom to Contact

  • Richard Huang
   801 South University Drive
   C112
   Plantation, FL 33324
   Phone: (954) 473-0077